Kadencen

kadenceDet er velkendt at en almindelig cyklist cykler med en lavere kadence end motionsrytteren, for slet ikke at tale om konkurrencerytteren.

En tommelfingerregel siger, at kadencen helst skal ligge mellem 80 og 110 RPM (Rounds Per Minute), idet dette skulle være det mest effektive. Det er da også på dette niveau de professionelle ligger.

Tidligere studier har imidlertid vist at RPM på 50 – 60 var mest optimalt for utrænede cyklister. Ved højere kadencer faldt effektiviteten. Ud fra disse videnskabelige undersøgelser er der således ikke noget mærkeligt i at RPM for den almindelige cyklist er betydeligt lavere end det er for den trænede.

Spørgsmålet er så, hvorfor de trænede ryttere anvender en kadence, der åbenbart ikke er den mest effektive. Årsagen hertil skal nok findes i, at det ikke er iltoptagelsen der primært sætter grænsen for den trænedes ydeevne.

Af de (få) artikler jeg har læst om emnet er der ingen entydig forklaring, men der peges på at ved en høj kadence er muskelbelastningen relativ lav, hvorfor der ikke produceres mælkesyre. Tillige fremføres argumentet, at det for den trænede er mindre ubehageligt at cykle ved en høj kadence/lav muskelbelastning fremfor ved en lav kadence/høj muskel belastning.

Det er imidlertid ikke kun trænede cykelrytter der bruger en høj kadence. Test har vist at andre trænede idrætsudøvere automatisk vælger en høj kadence når der skal ydes en vis ydelse. Som figuren viser er deres kadence endda højere.

Bemærk at den kadence, hvor iltforbruget er minimeret (ME) ligger betydeligt lavere end den kadence der foretrækkes (P). Som det ligeledes fremgår er den foretrukne kadence for begge typer idrætsudøvere nogenlunde den samme. Det er derfor åbenbart ikke specielt nødvendig med mange års cykeltræning for at føle sig tilpas ved høje kadencer.