Brug vindbremsen

Specielt når du kører i flok, er det en god ting at kunne reducere farten uden at bruge bremserne.

Hvis du hugger bremsen i, hver gang du kommer for tæt på formandens hjul, vil du være tilbøjelig til at tabe for meget fart. Samtidig forårsager “bremseriet” ujævn kørsel for alle de bagvedliggende, som også må bremse og speede op igen.

Hold dig (så vidt det nu er muligt) fra bremserne, og bevæg dig i stedet en smule til siden så luftmodstanden øges. Skal farten reduceres yderligere, kan du sidde mere oprejst og gøre dig bredere. En hvis erfaring i at placere dig rigtigt i gruppen – ikke for indeklemt – er vigtigt for at kunne bruge denne teknik optimalt.