Kampen mod punkteringer

punkteringerVejrudsigten lover kommende minusgrader samt ustadigt vejr med masser af byger den kommende tid, og det er som bekendt ensbetydende med stærkt forøget risiko for punkteringer – hvis du da ellers vover dig ud på cyklen.

Punkteringer er bare møgirriterende. Ikke kun for dig der står og nørkler med slanger og dækjern i grøftekanten, men også for de 20 klubkammerater, som må vente på dig i silende regnvejr, fordi du kører rundt på et par gamle udtjente dæk. Derfor er det næsten en pligt, at gøre sit bedste for at undgå punkteringer. Der er ingen 100% sikre løsninger, men heldigvis masser af fornuftige forholdsregler i kampen mod punkteringer – her et udpluk:

Kør med relativt højt dæktryk
For lavt dæktryk øger risikoen for “snake bites”, og skarpe genstande bider sig lettere fat i dækket. Samtidig ruller du bedre på hårdt pumpede dæk (indenfor det maksimalt anbefalede dæktryk, der som regel står på dækket).

Styr udenom grus, småsten, glasskår o.l.
Skærer du hjørnerne skarpt, kommer du nok hurtigere gennem svinget. Dog har grus m.m. en tilbøjelighed til at samle sig i hjørnerne og din risiko for at punktere øges.

Lynrens dækket med håndfladen.
Gør det til en vane at sætte (den behandskede) håndflade ganske let ned på dækket, og “spule” det for fremmedlegemer straks efter passage af grus, småsten o.l. Den teknik kræver lidt øvelse og behændighed, og pas især i starten på ikke at få fingrene viklet ind i egerne!

Fjern småsten og andre skarpe ting fra dækket – helst efter hver tur!
Brug en skruetrækker, kniv eller anden skarp genstand til at fjerne de uvelkomne genstande. Vær særlig grundig når du har kørt på våde veje.

Tjek fælgbåndet.
Hvis dine punkteringer ikke skyldes udefra kommende genstande, er det højst sandsynligt fordi fælgbåndet er slidt eller har forskubbet sig, så f.eks. et eger “niver” slangen.

Skift dæk regelmæssigt når de er slidt ned.
Hvor ofte du skal skifte, afhænger af antal kørte kilometer, vejens beskaffenhed og din køreteknik. De fleste motionister vil nok have behov for at skifte dæk et par gange i løbet af en sæson. Bagdækket slides mere end dobbelt så hurtigt som fordækket, og bør i praksis skiftes hyppigere.

Vælg kvalitetsdæk med en god punkteringsbeskyttelse.
Alle de større dækproducenter har forskellige former for – ofte patenterede – antipunkteringsteknologier, og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i. Brugen af et tyndt kevlarindlæg mellem dækkets lærred og slidbane er nok den bedst dokumenterede metode, som erfaringsmæssigt reducerer antallet af punkteringer med op til 2/3. Kevlar udmærker sig ved at være let, stærkt og hårdt og næsten umuligt at trænge igennem (bruges derfor bl.a. i skudsikre veste).

Kør med dækindlæg.
En anden populær og ret “sikker” antipunkteringsmetode, er at placere en ekstra forstærkning i form af et tyndt bånd, som typisk er produceret i let og stærkt polymer-materiale, mellem dæk og slange. Dækindlæg øger vægten og rullemodstanden marginalt, men når først det er monteret (hvilket kan være en anelse besværligt), er du næsten garanteret færre punkteringer.

Brug latex- og polyurethanslanger.
Disse slanger er godt nok 2-3 gange dyrere end almindelige slanger, men er vanskeligere at perforere og dermed mere modstandsdygtige overfor indtrængende genstande.

Listen over antipunkteringsmetoder kan sikkert gøres længere endnu, og kreative producenter indenfor cykelbranchen lancerer da også løbende nye fantastiske punkteringsfri løsninger. Men som regel har alle 100% punkteringsfri løsninger det til fælles, at de går voldsomt ud over køreegenskaberne og evt. beskadiger cyklen. F.eks. er der set eksempler på næsten massive slanger og dæk, der gjorde kørslen hård og bumpet og samtidig udsatte eger, fælge og styrfittings for en særdeles hårdhændet behandling.

Derfor er der nok ingen vej udenom, at vi stadig et godt stykke ud i fremtiden må have de ekstra slanger, dækjern, lappegrej og minipumpe med, når vi cykler. Det ville dog være herligt, hvis den forbandede hvislelyd fra udsivende luft og bumpen fra fælgens kontakt med vejfladen ville optræde lidt sjældnere!

Af Lars Christophersen, Cybercycling.dk